Gas erop, Calvin naar de TOP!

De crowdfundingactie is afgelopen. Hiermee heb ik totaal met 35 donateurs € 1730,- ingezameld! Ondanks dat ik niet helemaal het doel heb gehaald, kan ik hiermee wel het seizoen goed afmaken. Naast de opbrengst uit de actie, heb ik veel aandacht gehad in diverse media. Ik heb in diverse kranten gestaan en heb een aantal interviews mogen geven op de radio. Hieruit zijn een aantal interessante gesprekken voortgekomen en wie weet wat daar nog uit gaat komen. Ik wil graag iedereen die gedoneerd heeft heel erg bedanken en ik zal de komende weken de diverse tegenprestaties uitdelen. Natuurlijk zal ik hier op mijn website, en via mijn Facebookpagina en Instagram proberen om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.